dimarts


PRESENTACIÓ DE LES OBRES 
DEL NOU INSTITUT


El dia 19 de febrer de 2008 s'ha efectuat la presentació del projecte d'obres del nou institut a la comunitat educativa del nostre IES. Aquesta presentació ha anat a càrrec dels arquitectes Srs. Alfonso Alvarez i Ignasi, del Director dels SSTT del Departament d'Educació a Lleida Sr Antoni Llevot, de l'alcalde de Bellpuig Sr. Ramon Jounou (alcalde de Bellpuig), del President de l'AMPA Sr. Pere Boleda i del Director del centre Sr. Josep M. Mir. amb la presència de prop d'un centenar d'assistents. S'hi han comentat les característiques del projecte, els terminis de l'obra, el pressupost i les mesures de seguretat que s'aplicaran mentre el centre antic convisqui amb aquesta important obra de remodelació, la qual inclou com a principal element la construcció de l'edifici nou. 


Cap comentari: