dijous


PROJECTE PELE

Juny 2011
Projecte d'ensenyament de matèries no lingüístiques en anglès.

Totes les fotos del curs 2010-11