dijous


XXV TROBADA DE TEATRE DE SECUNDÀRIA DE LES TERRES DE LLEIDA 
Bellpuig, 28-30 abril 2010
25è Aniversari.

Recull històric: Vídeo