dimarts

2ESO. #MathsOn 2016-17

2ESO. #MathsOn. 2016-17. Enllaç Vídeo.

Projecte
#MathsOn


L’aula de 2n d’ESO de matemàtiques és una aula pensada per treballar mitjançant metodologies actives (d’aquí el nom del projecte, #MathsOn), aquelles que situen a l’alumnat al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’objectiu principal d’aquest projecte és el de contribuir, des de matemàtiques, en el desenvolupament competencial complet de l’alumnat, atenent la diversitat de l’aula i tenint en compte les múltiples intel·ligències existents. Aquest, pretén ser un projecte completament obert, flexible i adaptable a l’alumnat actual de 2n d’ESO, autoavaluat i coavaluat al final de cada Unitat Didàctica.


Les metodologies que emprarem durant aquest curs són:
  • Aprenentatge cooperatiu
Distribuïm l’alumnat en grups heterogenis d’entre 4 i 6 alumnes amb la finalitat que aprenguin dinàmiques de treball cooperatiu i se sentin lliures de comentar amb els seus companys i companyes de grup qualsevol aspecte.
  • Gamificació
Utilitzem dos tipus de gamificacions diferents:
  • Gamificació de capa fina
Utilitzem el programa ClassCraft per portar el control d’actitud, interès i implicació a l’aula. Té l’avantatge que el feedback és immediat i l’alumnat sap en tot moment què està fent bé, què malament i en quin nivell. Ajuda a augmentar la motivació de l’alumnat que aprèn més a través del joc.
  • Gamificació profunda
Consisteix en la creació d’un joc per mitjà d’una història, titulada “El segrest d’Obèlix i Panoràmix”, i aprofitar diferents dinàmiques de joc per treballar, en aquest cas, no només continguts de Percentatges, Proporcionalitat, Taules de freqüències, Gràfics estadístics, Eines d’anàlisi de dades i Probabilitat, sinó també introduir a l’alumnat al món dels còmics.


  • Aprenentatge basat en Problemes/Projectes
Treballem a partir d’una situació problemàtica o una pregunta que volem respondre, obtenint un producte final. Exemples d’aquesta metodologia aquest curs són: Mascota per a l’aula en 3D, Calçotada (Seriem capaços de muntar, amb el mínim pressupost possible, una calçotada per a les famílies?) i Coca-Cola (Estudi estadístic per una campanya de màrqueting per a aquesta marca de begudes). En tots els projectes treballem per mitjà de la tècnica de Jigsaw (rols d’experts).


  • Aprenentatge basat en Reptes (treball per zones)
Distribuïm l’alumnat en diferents zones de treball (Exercicis, Tablets, Ordinadors i Problemes). Cada sessió l’alumnat passa per un zona, seguint l’ordre anterior. Cada zona està preparada amb diferents materials i es proposen reptes diferents cada sessió. Intentem que l’alumnat vagi desenvolupant coneixement matemàtic a partir del repte. Generem 4 itineraris de treball diferent per tal d’adaptar la programació i els continguts treballats a la diversitat existent a l’aula.


  • Dossier de l’estudiant (Portafoli)
L’alumnat utilitza un portafoli escrit i un portafoli en línia (pàgina web) per generar evidències del seu procés d’ensenyament-aprenentatge i reflexionar-h.

Cap comentari: